Sudionici

RS PGŽ izrađuje se i provodi uvažavajući načelo partnerstva. Partnerstvo djeluje u svim fazama izrade i provedbe RS PGŽ.
Partnersko vijeće zaduženo je za praćenje izrade RS PGŽ te ga sačinjavaju odabrani predstavnici ključnih dionika (poput primjerice predstavnika: JLS, Županija, Lučka uprava, HGK, Obrtnička komora, Državna uprava, Zavod za zapošljavanje, HUP, HBOR, sindikati, razne udruge… ) i broji ukupno 29 članova. Oni su skupina ključnih dionika koja utvrđuje preporuke i prijedloge za donositelje odluka.

Pročelnici upravnih odjela PGŽ članovi su Radnog tima. Članovi Radnog tima aktivno sudjeluju u svim fazama izrade RS PGŽ.

Tematske radne skupine za izradu RS PGŽ čine stručnjaci i dionici koji imaju aktivnu ulogu u pripremi analitičkih osnova, formulaciji problema, identifikaciji ciljeva i prioriteta, te razradi mjera. To je najšira skupina dionika koja broji ukupno 66 članova, a organizirani su u tematske radne skupine za različita razvojna pitanja i to ukupno 5 tematskih radnih skupina: Gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i konkurentnost; Društvene djelatnosti; Infrastruktura; Prostorno uređenje i zaštita okoliša; Civilni sektor i krizna stanja.

Oformljen je i Savjet za praćenje izrade RS PGŽ (9 članova) koji je zadužen za stručnu analizu fazno proizvedenih dokumenata, kao i konačnog dokumenta, te za blagovremeno upozoravanje na eventualne nekonzistentnosti i interdisciplinarne nedosljednosti u njihovu sadržaju.

Sastanci s načelnicima i gradonačelnicima JLS s područja Županije odvijaju kontinuirano kroz cijeli proces izrade RS PGŽ kako bi se razvojne potrebe JLS uskladile s razvojnim prioritetima Županije.

Po mikroregijama Županije održavaju se Radionice kako bi se javnost što više i u svim fazama uključila u izradu samog dokumenta.