Vizija i strateški ciljevi

Vrijednost vizije leži u činjenici da postaje "slika" budućnosti Županije. Vizija sadrži opis zamišljenog sveobuhvatnog budućeg postignuća u razvoju Županije. Vizija je dugoročna kategorija, nužna za izgradnju osjećaja zajedništva i pripadanja, koja će omogućiti djelovanje svih dionika prema zajedničkim ciljevima.