Partnersko vijeće

 • Marko Boras Mandić, zamjenik Župana
 • doc. dr. sc. Ljudevit Krpan, UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
 • Darijo Vasilić, Grad Krk
 • Mirela Ahmetović, Općina Omišalj
 • Rosanda Krstinić-Guščić, Grad Rab
 • Kristijan Jurjako, Grad Cres
 • Ivica Knežević, Grad Delnice
 • Anđelko Florijan, Općina Ravna Gora
 • Ivo Dujmić, Grad Opatija
 • Damir Rukavina, Grad Crikvenica
 • Sanja Udović, Općina Viškovo
 • dr.sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka
 • dr.sc. Dražen Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Goran Lajnert, Lučka uprava Rijeka
 • Anđelko Petrinić, Županijska lučka uprava Krk
 • Perica Šolić, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka
 • Boris Vukelić, Obrtnička komora Primorsko-goranske županije
 • Gordana Petrinić, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
 • Jadranka Tomašić, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Rijeka
 • Natali Komen Bujas, Hrvatska udruga poslodavaca - Regionalni ured Rijeka
 • Vesna Bartolović, Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Područni ured za Primorje i Gorski kotar
 • Nada Barišić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske - Ured u Primorsko-goranskoj županiji
 • Zvijezdana Schulz Vugrin, Smart Rijeka - Udruga za razvoj civilnog društva
 • Boris Popović, Riječki val
 • Vjeran Piršić, Udruga Eko Kvarner
 • Milan Eraković, Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
 • Orietta Marot, Talijanska unija, Rijeka
 • Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci
 • Davor Širola, Veleučilište u Rijeci


1. sjednica PV održana 4. ožujka 2014.

2. sjednica PV održana 4. lipnja 2014.

3. sjednica PV održana 15. srpnja 2014.

4. sjednica PV održana 2. prosinca 2014.

5. sjednica PV održana 2. ožujka 2015.