Tematske radne skupine

TRS ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, članovi
 • Marko Boras Mandić, zamjenik Župana, voditelj
 • doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koordinator
 • Miodrag Šarac, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • Gordana Sobota Matejčić, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Rijeka
 • Miljenko Gašparac, Nacionalni park Risnjak
 • mr.sc. Sonja Šišić, JU Priroda
 • prof.dr.sc. Mladen Črnjar, JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ
 • Tatjana Rakovac, Urbanistički studio Rijeka
 • Vjeran Piršić, Ekološko društvo "EkoKvarner"
 • Igor Vukelić, Veterinarska stanica Rijeka

1. sastanak TRS održan 28. ožujka 2014.

2. sastanak TRS održan 19. studenog 2014.

3. sastanak TRS održan 18.ožujka 2015. 

4. sastanak TRS održan 30. lipnja 2015.


TRS ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, članovi

 • Marina Medarić, zamjenica Župana, voditelj
 • doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica UO za zdravstvo, koordinator
 • Dragica Marač, UO za socijalnu politiku i mlade
 • mr. sc. Edita Stilin, UO za odgoj i obrazovanje
 • Valerij Jurešić, UO za kulturu, sport i tehničku kulturu
 • Tomislava Zečević Pedić, Odbor za socijalnu skrb
 • doc.dr.sc. Iva Rinčić, Zaklada Sveučilišta u Rijeci
 • Boris Ritoša, Dom zdravlja PGŽ
 • Marija Maras, Dom za starije i nemoćne Kantrida
 • dr.sc.Željka Modrić Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Darko Ivošević, Zajednica sportova PGŽ
 • prof. dr. sc. Vladimir Mićović, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvene djelatnosti
 • prof. dr. sc. Branko Šestan, Klinika za ortopediju Lovran

1. sastanak TRS održan 10. travnja 2014.

2. sastanak TRS održan 26. studenog 2014.

3. sastanak TRS održan 18.ožujka 2015. 

4. sastanak TRS održan 30. lipnja 2015.


TRS ZA INFRASTRUKTURU, članovi

 • Marko Boras Mandić, zamjenik Župana , voditelj
 • doc. dr. sc. Ljudevit Krpan, pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, koordinator
 • Nada Milošević, UO za pomorsko dobro, promet i veze
 • Andrej Poropat, Odbor za pomorsko dobro i morske luke
 • prof. dr. sc. Pavao Komadina, Pomorski fakultet u Rijeci
 • dr. sc. Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka
 • Dražen Vinšćak, HŽ infrastruktura
 • Darko Višnjić, Hrvatske vode, VGO Rijeka
 • dr. sc. Vitomir Komen, HEP ODS Elektroprimorje Rijeka
 • Georg Žeželić, Županijska uprava za ceste PGŽ
 • Tomislav Palalić, Zračna luka Rijeka
 • Andrej Marochini, Vodovod i kanalizacija Rijeka
 • Dario Bagić, Ekoplus d.o.o. Rijeka

1. sastanak TRS održan 1. travnja 2014.

2. sastanak TRS održan 19. studenog 2014.

3. sastanak TRS održan 17.ožujka 2015. 

4. sastanak TRS održan 19. lipnja 2015.

 
TRS ZA CIVILNI SEKTOR I KRIZNA STANJA, članovi

 • Petar Mamula, zamjenik Župana, voditelj
 • Goran Petrc, pročelnik Ureda županije, koordinator
 • Branka Ivandić, UO za gospodarenje imovinom i opće poslove
 • Dragica Marač, UO za socijalnu politiku i mlade
 • Branko Juretić, Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu
 • Teo Brusić, Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine
 • Piotr Modrzejewski, Riječka nadbiskupija
 • Helena Traub, Udruga "Žmergo"
 • Lenjinka Juričić Mamilović, DUZS PU Rijeka
 • Dinko Tamarut, Savez antifašističkih boraca i antifašista
 • Stanislav Linić, Hrvatski časnički zbor PGŽ
 • Mladen Šćulac, Vatrogasna zajednica PGŽ
 • Branko Mijić, Novi list

1. sastanak TRS održan 2. travnja 2014.

2. sastanak TRS održan 26. studenog 2014.

3. sastanak TRS održan 18.ožujka 2015.

4. Sastanak TRS održan 19. lipnja 2015.


TRS ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, RURALNI RAZVOJ I KONKURENTNOST, članovi

 • Marko Boras Mandić, zamjenik Župana, voditelj
 • doc. dr. sc. Ljudevit Krpan, pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, koordinator
 • Gerhard Lempl, UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
 • Krešimir Parat, UO za proračun, financije i nabavu
 • Josip Rupčić, Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu
 • Vedran Kružić, Ministarstvo gospodarstva
 • Perica Šolić, HGK Županijska komora Rijeka
 • dr. sc. Irena Peršić Živadinov, Turistička zajednica Kvarnera
 • Ivan Krešić, INA d.d.
 • Jakov Karmelić, Udruga agenata i špeditera RH
 • Romano Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan
 • Miodrag Šarac, Liburnijske vode d.o.o.
 • Dalibor Šoštarić, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
 • mr. sc. Ivica Jerčinović, Poduzetnički centar Vinodol
 • Vesna Jakić, Udruga Ruta
 • Anita Pintar, OPG Pintar

1. sastanak TRS održan 1. travnja 2014.

2. sastanak TRS održan 19. studenog 2014.

3. sastanak TRS održan 17.ožujka 2015. 

4. sastanak TRS održan 19. Lipnja 2015.