Radionice

1. KRUG RADIONICA

U sklopu izrade "Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020." održan je 1. krug radionica.  Na radionicama se raspravljalo o analizi stanja, razvojnim problemima i razvojnim potrebama te SWOT analizi. Predstavljena je radna verzija Vizije te prijedlog strateških ciljeva. Radionice su održane u pet županijskih gradova.

GORSKI KOTAR- Delnice

Na 1. radionici s područja Gorskog kotara sudjelovali su:


 • Dragurin Crnković, Općina Brod Moravice
 • Davorin Klobučar, Udruga Kupa
 • Dragan Radun, Udruženje obrtnika Čabar,
 • Zvonimir Imgrund, prof., Srednja škola Delnice
 • Sanja Bonefačić, Goran graditeljstvo d.o.o
 • Nikolina Mamula, Komunalac, d.o.o Vrbovsko
 • Toni Čota, Adrenalin park Kupjak, TILURIUM D.O.O.
 • Dalibor Šoštarić, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
 • Miljenko Gašparac, Javna ustanova NP Risnjak
 • Rahela Vitasović, Turistička zajednica općine Ravna Gora
 • Irena Vučenik Šostik, TZ Grada Delnice
 • Nataša Kozlica, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Skrad
 • Željko Kauzlarić, HRVATSKE ŠUME, UŠP Delnice
 • Ivica Padavić, Općina Mrkopalj
 • Svjetlana Kasunić, Zadruga Gorski kotar
 • Sanja Čop, LAG Gorski kotar
 • Jelena Holenko, LAG Gorski kotar
 • Marinko Jakovljević, Turistička zajednica općine Fužine

Pročitajte letak >>

 

PRIOBALJE - Rijeka

Na 1. radionici s područja Priobalja sudjelovali su:

 • Doris Sošić, RRA Porin
 • Teo Rakočević, Jadran-Galenski laboratorij
 • Barbara Kušenić, Zajednica sportova PGŽ
 • Bojan Sušanj, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez"
 • Đudita Franko, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
 • Ervino Mrak, GKTP Murvica, Strukovna skupina komunalnog gospodarstva
 • Denis Vukorepa, Luka Rijeka d.d.
 • Predrag Božanić, 3. Maj brodogradilište
 • Sonja Jelušić, Turistička zajednica Grada Bakra
 • Klara Bačić Čapalija, Rijekaprojekt d.o.o
 • Klaudio Šegarić, Liburnia Riviera hoteli d.d.
 • Alan Klanac, Jadrolinija
 • Marijana Biondić,Turistička zajednica Grada Crikvenice

Pročitajte letak >> 

 

 CRES - LOŠINJ - Veli Lošinj

Na 1. radionici s područja Cresa i Lošinja sudjelovali su: • Renata Žugić, Lječilište Veli Lošinj
 • Jelena Bralić, Srednja škola Ambroza Haračića
 • Marijana Dlačić, Lošinjski muzej
 • Zrinka Ettinger Starčić, Lošinjski muzej
 • Konstante Sokolić, Lovačko društvo "HALMAC"
 • Marko Ferlora, Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma Ulika
 • Mateo Ferarić, Poljoprivredna zadruga Cres
 • Matteo Vidulić, Sportsko-ribolovno društvo "Udica"
 • Antonio Viskić, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
 • Alan Šepuka, ACI Marina
 • Biserka Regvat, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja
 • Boris Kremenić, CREPSA d.o.o.
 • Sanja Živanović, Turistička zajednica Grada Cresa
 • Marina Kremenić, Cresanka d. d.
 • Mario Kamalić, Udruženje obrtnika Cres i Lošinj
 • Nina Garić, Jadranka hoteli d.o.o.
 • Tatjana Braškić, Jadranka hoteli d.o.o.

Pročitajte letak >>

 

RAB - Rab

Na 1. radionici s područja Raba sudjelovali su:

 • Martina Horvatić, Centar za socijalnu skrb - podružnica Rab
 • Kristina Ribarić, Udruge za djecu i mlade "Kocka"
 • Vesna Popić, Udruga za promicanje kulture življenja "Komin"
 • Zlatko Makek, u.o. Paradiso
 • Kruno Matić, Grad Rab
 • Tea Ivić Lošić, Grad Rab
 • Vedran Rak, Vet - Arba d.o.o.
 • Boris Belamarić, Uprava šuma Podružnice Senj-Šumarija Rab
 • Nediljko Mikelić, Turistička zajednica grada Raba
 • Mladen Travaš, Udruga za promicanje kulture življenja "Komin"
 • Stipe Štokić, Rapska plovidba d.d.
 • Vlado Miš, Imperijal d.d. (Rab)
 • Vanja Debelić, Lučka uprava Rab, Biskupa Drage 2, 51280 Rab
 • Dragana Maškarin, Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju "PINOKIO"
 • Damir Brusić, Vrelo d.o.o.
 • Zdenko Jakuc, Lopar Vrutak d.o.o.
 • Anka Bišić, Srednja škola Markantun de Dominis
 • Anamari Šarin, Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab
 • Marica Španjol, Udruga građana "Mocira"

Pročitajte letak >>

 

KRK - Krk

Na 1. radionici s područja Krka sudjelovali su:

 • Ivan Žic, Marina Punat d.o.o.
 • Janko Braut, Športska ribolovna udruga Poteljan
 • Marinko Žic, Općina Punat
 • Branko Karabaić, TZO Punat
 • Saša Grgantov, Odbor za hranu Grada Krka
 • Goran Marević, Udruga maslinara Krka "Drobnica"
 • Miljenko Češarek, Hoteli Punat d.d.
 • Željko Velnić, GP Krk d.d.
 • Danijel Biljan, KD Črnika d.o.o.
 • Zoran Kirinčić, Trgovina Krk d.d., Malinska
 • Zdenko Kirinčić, Energetska zadruga "Otok Krk"
 • Željka Stulić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Krk
 • Nikolina Justić, Općina Vrbnik
 • Maja Parentić, Centar za kulturu Grada Krka
 • Nataša Jurina, TZ Grada Krka
 • Boris Latinović, TZO Dobrinj
 • Sanja Polonijo, TZ Općine Vrbnik
 • Katica Jakovčić, TZO Omišalj
 • mr.sc. Majda Šale, TZO Baška
 • Mirjana Polonijo, Općina Vrbnik
 • Darijo Vasilić, Grad Krk
 • Miljenko Milohnić, Udruženje obrtnika Krk
 • Neven Komadina, Općina Dobrinj

Pročitajte letak >>

 

2. RADIONICA SVIH DIONIKA – održana 25.03.2015.

3. RADIONICA SVIH DIONIKA – održana 10.07.2015.