O tečaju

Primorsko-goranska županija - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje i Regione Veneto, Universita IUAV di Venezia (Arhitektonski fakultet), Sveučilište u Rijeci (Građevinski fakultet) pod pokroviteljstvom UNESCO-a organiziraju specijalistički tečaj pod nazivom: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (Metodologie e tecniche nell’applicazione delle direttive Europee in materia di Valutazione ambientale dei grandi progetti e dei piani urbanistici).

Tečaj je u trogodišnji, ponavlja se svake godine te je namijenjen svake godine novoj skupini polaznika.

Cilj specijalističkog tečaja je osposobiti polaznike za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i stratešku procjenu utjecaja planova i programa na okoliš prema direktivama Europske Unije koje su implementirane u hrvatske zakone i propise. Specijalistički tečaj obuhvaća predavanja i radionice uvaženih predavača i stručnjaka iz Hrvatske i Italije koji se bave navedenom problematikom.

Polaznici tečaja po završetku tečaja dobit će službenu potvrdu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o sudjelovanju na specijalističkom tečaju.

Tečaj 2012.

UKRATKO O TEČAJU:

Cilj specijalističkog tečaja je osposobiti polaznike za procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš prema direktivama Europske Unije (85/337/CEE, 92/43/CEE, 2001/42/CE).

UVJETI UPISA: Predviđeno je da polaznici (min. broj polaznika je 20, max. broj polaznika je 40) budu dijelom zaposlenici iz državnih ureda županija, gradova i općina, inženjeri građevinarstva i arhitekture, ali i svi ostali zainteresirani za problematiku procjene utjecaja na okoliš, a prethodno imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, odnosno dodiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja tehničkih ili prirodnih znanosti.

MJESTO I VRIJEME IZVOĐENJA TEČAJA: Specijalistički tečaj obuhvaća predavanja i radionice uvaženih predavača i stručnjaka iz Hrvatske i Italije koji se bave procjenom utjecaja na okoliš, a organizirat će se u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u novoj zgradi Fakulteta u sklopu Sveučilišnom kampusa na adresi: Radmile Matejčić 3, Rijeka) od 29. ožujka 2012. do 14. lipnja 2012. četvrtkom i petkom svaki drugi tjedan u 6 ciklusa (ukupno 72 sata).

Nastava će se održavati na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Tijekom predavanja talijanskih predavača osigurat će se konsekutivno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik.
Plan nastave s terminima održavanja predavanja i radionica te temama koje će se obrađivati i imenima predavača nalazi se u nastavku.

ZAVRŠETAK TEČAJA: Polaznici su tijekom tečaja dužni pohađati 70% nastave, izraditi seminarski rad i položiti usmeni ispit. Polaznici tečaja po uspješnom završetku tečaja dobit će službenu potvrdu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o završetku specijalističkog tečaja.
Tečaj je uvršten u program Stručnog usavršavanja u graditeljstvu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te uspješnim završetkom polaznici ostvaruju 15 bodova (od kojih 3 boda iz građevno-tehničkog zakonodavstva) prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva («Narodne novine» br. 82/2005).
Tečaj je također u postupku akreditacije kao program cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci te će polaznici u slučaju usvajanja predloženog programa završetkom tečaja ostvariti i određeni broj ECTS (European Credit Trasfer System) bodova, o čemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni prije konačnog upisa i plaćanja kotizacije.

Detalje o prijavi i programu tečaja možete vidjeti ovdje.

Za sve detaljnije informacije o specijalističkom tečaju možete se obratiti kontakt osobi: Sanja Šurdonja (051/265-929; sanja.surdonja@gradri.hr).

Tečaj 2009.-2010.-2011.

TEČAJ 2011.

SPECIJALISTIČKI TEČAJ Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš

Primorsko-goranska županija (Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije) i Regione del Veneto, Universita IUAV di Venezia, Sveucilište u Rijeci (Građevinski fakultet) pod pokroviteljstvom UNESCO-a organiziraju specijalistički tecaj za održivi razvoj: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš Metodologie e tecniche nell’applicazione delle direttive Europee in materia di Valutazione ambientale dei grandi progetti e dei piani urbanistici.

Specijalistički tečaj obuhvaća predavanja i radionice uvaženih predavača i stručnjaka iz Hrvatske i Italije koji se bave navedenom problematikom, a održavat ce se u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 13. sijecnja 2011. do 20. svibnja 2011. četvrtkom i petkom u 7 ciklusa (ukupno 84 sata).

Prijave na tečaj primaju se u studentskoj referadi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (na adresi: V.C.Emina 5, 51000 Rijeka, tel: 051/352-177) od 8. do 20. prosinca 2010. odnosno do popunjenja raspoloživog broja mjesta na tečaju (max. 40 polaznika).

Detalji o tečaju  dostupni su ovdje: Obavijest o tečaju    Prijavni list    Program tečaja

18. ožujka 2011.g., u sklopu tečaja održan je SIMPOZIJ pod nazivom TEMATIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U PROCESIMA EUROPSKIH INTEGRACIJA.
Program simpozija    Priopćenje za javnost

 

***

TEČAJ 2010.

Specijalistički tečaj za održivi razvoj: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš – druga godina održavanja

Primorsko-goranska županija već duži niz godina uspješno surađuje sa Arhitektonskim fakultetom i UNESCO-vim uredom u Veneciji te je održavanje ovog specijalističkog tečaja nastavak suradnje u nešto drugačijem obliku. Dosadašnja suradnja obuhvaćala je održavanje međunarodnih radionica o održivom razvoju na području Primorsko-goranske županije (Omišalj 1998., Bakar 2000., Krk 2001., Fužine 2002., Rijeka 2003., Ilovik 2004.).
Unatrag par godina Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ pripremala je sa Arhitektonskim fakultetom iz Venecije prijavu projekta Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te je koncem 2008. godine odobreno izvođenje projekta. Projekt organizacije i održavanja specijalističkog tečaja financira Regione Veneto, a održava se pod pokroviteljstvom UNESCO-a.
U organizaciji projekta, pored Primorsko-goranske županije, koju predstavlja Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, sudjeluju i talijanska regija Veneto, Sveučilište IUAV u Veneciji (Arhitektonski fakultet) te Sveučilište u Rijeci (Građevinski fakultet).

Projekt je trogodišnji. Prošle 2009. godine uspješno je završena prva generacija tečaja (30 polaznika).

Ove godine ponavlja se u istom obliku, na tečaj se prijavilo 27 polaznika, te će se ponoviti i slijedeće godine (2011.) za novu skupinu polaznika.

Cilj specijalističkog tečaja je osposobiti polaznike za procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš prema direktivama Europske Unije (85/337/CEE, 92/43/CEE, 2001/42/CE).
Naime, normativni sustav EU nameće globalni i strateški pristup svim pitanjima, sukladno principima održivog razvoja, radi općeg poboljšanja kvalitete prostora u najširem smislu te riječi. U tu svrhu od temeljne je važnosti shvatiti stvarno stanje okoliša te utjecaje zahvata, planova i programa na okoliš kako bi se mogla odrediti planska politika koja će dovesti do sveopćeg poboljšanja i jamčiti to poboljšanje za buduće generacije.
Specijalistički tečaj obuhvaća predavanja i radionice uvaženih predavača i stručnjaka iz Hrvatske i Italije koji se bave navedenom problematikom, a održavat će se u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 14. siječnja 2010. do 14. svibnja 2010. u 6 ciklusa. Nastava će se održavati na hrvatskom i talijanskom jeziku. Tijekom predavanja talijanskih predavača osigurano je konsekutivno prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik.
Polaznici tečaja po završetku tečaja dobit će službenu potvrdu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o sudjelovanju na specijalističkom tečaju.

Drugu generaciju specijalističkog tečaja 14. siječnja 2010. godine otvorili su:
prof.dr.sc. Mladen Črnjar (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ), doc.dr.sc Barbara Karleuša (Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet) i prof.dr.sc. Giovanni Campeol, (IUAV Venezia, Arhitektonski fakultet).***

TEČAJ 2009.

Primorsko-goranska županija (Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije) i Regione del Veneto, Universita IUAV di Venezia (Facolta di Architettura) i Sveučilište u Rijeci (Građevinski fakultet) pod pokroviteljstvom UNESCO-a organiziraju od travnja do lipnja 2009. godine specijalistički tečaj za održivi razvoj:

Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš

Projekt je trogodišnji, što znači da se tečaj planira u istom obliku ponoviti i slijedeće dvije godine (2010, 2011.).
Cilj specijalističkog tečaja je osposobiti polaznike za procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš prema direktivama Europske Unije (85/337/CEE, 92/43/CEE, 2001/42/CE).

Predavanja:

1. tjedan, travanj 2009.:

predavanje 1: Složenost tematike okoliša u održivom razvoju: iskustva UNESCO-a na poručju Balkana, gosp. Philippe Pypaert, UNESCO
predavanje 2: Teorijsko-metodološki sadržaj analize i procjene utjecaja na okoliš, prof. Giovanni Campeol, IUAV Venezia
predavanje 3: Iskustva procjene utjecaja na okoliš velikih infrastrukturnih zahvata u Italiji, Sandra Carollo, IUAV Venezia
predavanje 4: Procjena prirodnog hazarda i rizika: primjena na području Primorsko-goranske županije (obalne zone Hrvatske), prof. Čedomir Benac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2. tjedan, travanj 2009.:

predavanje 1: Bioraznolikost i procjena utjecaja na okoliš, Davide Scarpa, Venezia
predavanje 2 (prezentacija 1, prezentacija 2): Sadržaj europske legislative koja obuhvaća procjenu utjecaja na okoliš za zaštitu bioraznolikosti: talijanska legislativa i legislativa Regije Veneto, Maria Cristina Molon, Commissione VINCA Regione Veneto
predavanje 3: Zaštita bioraznolikosti u Hrvatskoj: hrvatska legislativa i legislativa Primorsko-goranske županije, Sonja Šišić, Javna ustanova Priroda
predavanje 4: Primjeri procjene utjecaja na okoliš (urbanistički planovi i projekti) u Italiji, Davide Scarpa, Venezia
predavanje 5: Primjeri procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj, Koraljka Vahtar-Jurković, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ

3. tjedan, svibanj 2009.:

predavanje 1: Teorijsko-metodološki aspekti strateške procjene utjecaja na okoliš, Giovanni Campeol
predavanje 2: Strateška procjena utjecaja na okoliš u hrvatskoj legislativi, Koraljka Vahtar-Jurković
predavanje 3: Sadržaj strateške procjene utjecaja na okoliš i organizacijska struktura u Regiji Veneto, Paola Noemi Furlanis
predavanje 4: Procedure Regije Veneto za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, Giovanni Battista Pisani

4. tjedan, svibanj 2009.:

Predavanje 1: Primjeri strateške procjene utjecaja na okoliš u Italiji: model procjene korištenjem fizikalno-kemijskih indikatora, Sandra Carollo
Predavanje 2: Primjeri strateške procjene utjecaja na okoliš u Italiji: model procjene utjecaja na krajobraz, Giovanni Campeol
Predavanje 3: Primjeri strateške procjene utjecaja na okoliš u Italiji: model korištenja metode preklapanja karata (map-overlay); Sandra Carollo
- Predavanje La VALSAT del Preliminare del PSC di Ferrara
- Predavanje Schede analisi coni ottici
- Predavanje Schede descrittive coni ottici
- Predavanje Schede simulazioni coni ottici
- Predavanje Simulazioni
- Predavanje Tecniche di VAS: la Scheda Operativa al caso del PRG di Schio
Predavanje 4: Stanje u Hrvatskoj, Koraljka Vahtar-Jurković
- Predavanje Vahtar-Jurković - Annex 12. Materijal za obuku
- Predavanje Vahtar-Jurković - Annex 17. SPUO za GUP grada Šibenika

5. tjedan, lipanj 2009.:

Predavanje 1: Mostovi i vijadukti za kvalifikaciju područja Enzo Siviero
Predavanje 2: Procjena utjecaja na krajobraz Giovanni Campeol
Predavanje 3: Kriteriji za procjenu utjecaja na krajobraz u Italiji, Michele Culatti
Predavanje 4: Primjeri procjene utjecaja na krajobraz u Italiji, Sandra Carollo
Predavanje 5: Primjeri procjene utjecaja na krajobraz u Hrvatskoj, Koraljka Vahtar-Jurković
Predavanje 17_Campeol_04_06.pdf
Predavanje 17a_CampeolENG_04_06.pdf
Predavanje 17a_CampeolTAL.pdf
Predavanje 18a_Cullati_04_06.pdf
Predavanje 18b_Cullati_04_06.pdf

6. tjedan, lipanj 2009.:

Predavanje 1: Sadržaj procjene utjecaja na okoliš s ekonomskog aspekta i primjeri u Hrvatskoj, Mladen Črnjar