Sporazum s Državnom geodetskom upravom

Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010.-2013. godine

U svibnju 2010. godine potpisan je između Primorsko-goranske županije i Državne geodetske uprave Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010.-2013. godine.

Temeljem ovog Sporazuma Državna geodetska uprava se obavezuje Primorsko-goranskoj županiji isporučiti podatke državne izmjere i katastra nekretnina koji su trenutno na raspolaganju, te sve novoizrađene službene oblike proizvoda kroz razdoblje trajanja Sporazuma.

Sporazumom su obuhvaćeni slijedeći proizvodi i podaci: Detaljna topografska karta u mjerilu 1:25000 (TK25), Hrvatska osnovna karta (HOK5), Digitalni ortofoto proizvodi (DOF5 i DOF2), Digitalni katastarski planovi (rasterski i vektorski), podaci iz Središnjeg registra prostornih jedinica (u alfanumeričkom i grafičkom obliku).

Gore navedene proizvode mogu za svoje potrebe koristiti sve županijske službe, te gradovi i općine (osim Rijeke koja kao veliki grad ugovara zasebno poslove s Državnom geodetskom upravom). Da bi jedinice lokalne samouprave mogle koristiti prostorne podloge iz Sporazuma, moraju sklopiti s Županijom Sporazume o daljnjem sufinanciranju.

Županija, općine i gradovi potpisivanjem ovog Sporazuma dobivaju najažurnije podatke, a u razdoblju trajanja Sporazuma mogu ih za svoje potrebe koristiti neograničeno.

Županija je za poslove oko koordinacije između Primorsko-goranske županije i Državne geodetske uprave delegirala Javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje".

Sve obveze iz Sporazuma ispunjene su do svibnja 2014. godine.

Državna geodetska upravaPrimorsko-goranska županija