Novosti

 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna, a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti općine, gradovi i županije.

  Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar, a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava. 

  Detaljnije informacije dostupne su na stranicama MGIPU.

  Pročitajte više
 • Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Grada Cresa Kristijana Jurjaka, o provedbi projekta govorili su ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Adam Butigan i direktor Regionalne energetske agencije Kvarner Darko Jardas.

  Tehničke specifikacije projekta okupljenima je prezentirao Andro Bučan s Energetskog instituta Hrvoje Požar, a 3D simulaciju projekta sunčane elektrane prezentirala je Mirjana Mamić iz Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

  Lokacija ove sunčane elektrane definirana je Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a priprema dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole započela je u srpnju 2014. godine. Solarna elektrana imat će snagu od 6,5 MW i prostirat će se na 17,3 hektara. Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže. Rješenjem Ministarstva zaštite prirode i okoliša iz 2015.godine za ovaj zahvat nije bilo potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, ali je propisana obve... Pročitajte više

  Foto galerija

Iz medija