REGISTAR PROSTORNIH PLANOVA

Popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije

RH / PGŽ / Grad / Općina Naziv revizije plana Status javne rasprave Datum početka Datum završetka Datum izlaganja Dokument
Mrkopalj
UPU K2 - poslovna zona u Mrkoplju (UPU 3) - II. ID
U najavi
29.04.2024.
07.05.2024.
06.05.2024.
Mošćenička Draga
PPUO Mošćenička Draga - IV. ID
U tijeku
18.04.2024.
25.04.2024.
23.04.2024.
Rab
UPU Supetarska Draga (NA 6-1, NA 6-3) (UPU 17)
U tijeku
28.03.2024.
26.04.2024.
11.04.2024.
*Za više informacija o prostornim planovima u izradi i PREDBILJEŽBU na primitak obavijesti putem e-maila molimo koristiti aplikaciju PratiPlan - preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi