Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih elektrana na području PGŽ

Naručitelj:
Izvoditelj:
Izrađeno:
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb
prosinac 2010.

Studija je izrađena s ciljem da se kroz sagledavanje postojeće dokumentacije i podataka za potencijalne lokacije sunčanih elektrana na području Primorsko-goranske županije, te kroz primjenu višekriterijalne analize (Model pogodnosti) odabere određeni broj potencijalnih lokacija i predloži za uvrštenje u županijski prostorni plan. Lista potencijalnih lokacija bila bi polazište budućim investitorima za daljnja istraživanja i lakšu realizaciju projekata.

Finalni dokument studije i kartografski prikazi dostupni su u pdf –u (Arobat Reader 8 ili više):