« 2016 | 2017 | sij | vel | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro |

Novosti (arhiva)

Započela suradnja Zavoda s Arhitektonskim fakultetom na međunarodnom istraživačko-studijskom projektu „MARE-MONTI: GRAD IZMEĐU FOKUSA“

18. 7. 2017. - Započela je prva faza međunarodnog istraživačko-studijskog projekta „MARE-MONTI: GRAD IZMEĐU FOKUSA“

Temeljem Sporazuma o suradnji između Zavoda i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirano je provođenje međunarodnog istraživačko-studijskog projekta „Mare-Monti: Grad između fokusa“.

Tema projekta biti će razmatranje odnosa šireg područja grada Rijeke i dva potentna fokusa u njegovoj okolici – prostora Platka i prostora Voza na otoku Krku. Projekt će ispitati  mogućnosti afirmiranja odabranih lokacija kao aktivatora novog smjera razvoja Primorsko-goranske Županije.

U projekt će osim partnera nositelja projekta, biti uključeni i sudionici s inozemnih arhitektonskih fakulteta - Graz i Ljubljana te sudionici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Aktivnosti vezane uz projekt odvijati će se tijekom druge polovice 2017. godine podijeljeno u tri faze.

Prva faza projekta započela je 18.7.2017. godine. U ovoj fazi studenti provode istraživanje bogate povijesti realiziranih i nerealiziranih prostornih i strateških planova vezanih uz prostor Primorsko-goranske županije, prostor grada Rijeke i okolice. Organiziran je i obilazak lokacija koje će biti predmet istraživanja. U početno istraživanje uključeni su studenti s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Fakultete za Arhitekturo u Ljubljani, a Zavod kao partner na projektu omogućava istraživanje i korištenje arhivske građe Zavoda.

Druga faza odvijati će se sredinom rujna u vidu studentske radionice kojom se testiraju mogućnosti afirmacije dvaju fokusa – područja Platka i Voza Peškere.  Radionicom će se postaviti programski temelj za daljnje istraživanje i projektantski rad studenata u okviru diplomskih studija na matičnim fakultetima. U okviru radionice predviđeno je sudjelovanje studenata i mentora te gostiju predavača sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Arhitektonskih fakulteta  u Grazu i Ljubljani te Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Treća faza planirana je za razdoblje od listopada do prosinca 2017.g. u vidu završnog semestra (5.godine) diplomskog studija arhitekture u Zagrebu, Ljubljani i Grazu pri čemu će se projektirati rješenja za urbanistička i arhitektonska pitanja koja će otkriti prethodne dvije radionice. Istražiti će se moguće urbanističke, arhitektonske, krajobrazne i programske intervencije na dvjema točkama koje su tema radionice – Platak i Voz Peškera.

U posljednje dvije faze projekta Zavod će aktivno sudjelovati na radionicama ponajviše  u vidu razmatranja predloženih ideja s aspekta mogućnosti implementiranja u postojeće razvojne planove.

Konačni rezultat projekta biti će završna publikacija u obliku Istraživačke studije koja će sadržavati ukupnu valorizaciju s objedinjenim zaključcima i smjernicama, programskim određenjem te katalog radova studenata.

Rezultati svih faza projekta prikazati će se izložbama javnog karaktera u okviru kojih će biti održana izlaganja te okrugli stolovi.