Izvješće PGŽ

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2012. GODINE)

Županijska skupština je na svojoj 7. sjednici održanoj u  četvrtak, 27. veljače 2014. godine usvojila Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2005. do 2012. godine)

Izvješće je objavljeno u Službenim novinama Primorsko-goranske županije u broju 5 od 7. ožujka 2014. SN 5/2014

Sadržaj

Cjelovito Izvješće

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2004.

Sadržaj:

 1. NASLOVNICA I SADRŽAJ
 2. UVOD  
 3. STANJE
  1. Izgrađene osobitosti 
  2. Gospodarenje prostorom  
  3. Prirodne osobitosti  
  4. Planski dokumenti  
 4.  ANALIZA STANJA U PROSTORU
  1. Izgrađene osobitosti
  2. Gospodarenje prostorom  
  3. Prirodne osobitosti  
  4. Planski dokumenti  
 5. OCJENA STANJA U PROSTORU  
  1. Sinteza i ocjena stanja u prostoru
  2. Gospodarenje prostorom
  3. Prirodne osobitosti  
  4. Planski dokumenti
  5. Ocjena provedbe Programa mjera 2001-2002.
 6. SMJERNICE PROGRAMA MJERA
  1. Smjernice iz važećeg Programa
  2. Smjernice iz ocjene stanja u prostoru
 7. ZAKLJUČAK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE