O nama

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"  osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju.

Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) koji je stupio na snagu 1. listopada 2007.godine, poslove prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji  obavljao je Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje ustrojen kao upravno tijelo.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na sjednici od 22. studenog 2007.godine Odluku o osnivanju Javne ustanove, a rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/2677-5 od 24. prosinca 2007.godine izvršen je upis u registar ustanova. 

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" preuzela je službenike, poslove, opremu i arhivu Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, te je nastavila s radom na istoj adresi u Rijeci, Splitska ulica br. 2 na II katu.


Akti Javne ustanove

  • Odluka o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Službene novine 43/07)  i ispravak (Službene novine 47/07).
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Službene novine 48/09)
  • Statut Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" 
  • Izmjene statuta Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"


Tijela Javne ustanove

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.