Javna nabava

Podaci o naručitelju
Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
51000 Rijeka
Splitska 2
OIB: 08444936466
Tel. 051/351-772
Fax. 051/212-436
E-mail adresa: zavod@pgz.hr
Kontakt osoba: Orhida Erny, dipl.iur.

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi
Temeljem članka13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13) Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" kao javni naručitelj objavljuje da s niže navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  1. USP-AAS Rijeka, Krešimirova 4
  2. OPATIJA PROJEKT-ATELIER d.o.o. Opatija, Maršala Tita 19

Registar ugovora o javnoj nabavi i sklopljenih sporazuma
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13) objavljuje se Registar ugovora.

Plan nabave

 - Plan nabave za 2017. godinu

 - Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

 - Plan nabave za 2016. godinu

- Plan nabave za 2015. godinu - Boldom su označene izmjene i dopune Plana usvojene 2. lipnja 2015.g.