Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u Primorsko-goranskoj županiji


"Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u Primorsko-goranskoj županiji" je studija koju je izradio Energetski institut "Hrvoje Požar".

Studiju je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ naručila kao jedan od separata za predstojeće treće izmjene i dopune Prostornog plana PGŽ, ali bi mogla biti od koristi i svima onima koje zanimaju obnovljivi izvori energije i koji tragaju za potencijalno povoljnim lokacijama za vjetroelektrane.

Dakle, ova Studija ne nudi potencijalnim investitorima potpuno istražene i mjerenjima potvrđene optimalne lokacije za vjetroelektrane, već ukazuje na potencijalno dobre lokacije do kojih se došlo na osnovi analize reljefa, matematičkog modela strujanja zraka i višekriterijalne analize.

Studija (pdf -  Arobat Reader 8 ili više):