Zbrinjavanje građevnog otpada i građevnog otpada koji sadrži azbest u Primorsko-goranskoj županiji

Sukladno obvezama Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu, proizašlim iz zakonske regulative kojom se propisuje postupanje u gospodarenju građevnim otpadom na području Republike Hrvatske, te osnovom zahtjeva Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša za iznalaženjem  lokacije za gradnju plohe (kazete) za odlaganje građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ je izradila projektni program pod radnim nazivom "Zbrinjavanje građevnog otpada i građevnog otpada koji sadrži azbest u Primorsko-goranskoj županiji".

Po provedenom natječaju, elaborat su izradile tvrtke DUCTOR d.d. i IND-EKO d.o.o. iz Rijeke, uz koordinaciju predstavnika Zavoda. Elaborat koji se u nastavku prezentira, izrađen je kao stručna podloga za III. Izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko-goranske županije.