Sporazum o suradnji u području energetike

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Darko Jardas, dipl.ing., direktor Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. (REA) potpisali su 2. travnja 2010. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su obje strane iskazale svoju potrebu i spremnost za aktivnu suradnju na području energetike, svaka u okviru svog djelokruga rada.  Djelokrug rada Zavoda su poslovi strateškog planiranja energetskog razvoja, a REA-e vođenje i praćenje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Cilj ove suradnje je povezivanje i usklađivanje aktivnosti strana Sporazuma razmjenom informacija, podataka i podloga,
te međusobno uključivanje u  radna tijela i timove za provođenje pojedinih projekata ili aktivnosti.

Pored navedenog Sporazumom je utvrđen interes za zajednički nastup u međunarodnim projektima.