Sporazum o suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Fakultet) svečano su potpisali 24. studenog 2010. godine Sporazum o suradnji.

Suradnja s Fakultetom njeguje se već dugi niz godina. Sklapanje ovog sporazuma omogućiti će, pored ostaloga, stručno usavršavanje mladih asistenata Fakulteta u Zavodu s ciljem praktične edukacije iz djelokruga rada Zavoda.

Navedeno obuhvaća suradnju na provedbi znanstvenih istraživanja i projekata, izradu studentskih radova i obavljanje stručne prakse za studente, provođenje programa cjeloživotnog učenja, održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, provjeru kompetencija za poslove vezane uz djelatnosti sporazumnih strana, izradu projektno-tehničke dokumentacije i konzultantske usluge te suradnju na svim drugim poslovima za koje sporazumne strane utvrde postojanje obostranog interesa, a naravno i korištenje od strane Zavoda bogatih stručnih i znanstvenih znanja djelatnika Fakulteta.

Smatramo izuzetno bitnim u ovim teškim vremenima na ovaj način promicati važnost znanja i izvrsnosti, te tako ulagati u budućnost mladih intelektualaca koji predstavljaju temelj razvoja konkurentnog gospodarstva što je preduvjet za napredak naše županije, a time posredno i cijele države.

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci