IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko –goranske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zavoda za prostorno uređenje Primorsko–goranske županije koje se nalazi na adresi  https://zavod.pgz.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Ova internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom zbog nepristupačnosti sadržaju koji je naveden u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Zavod za prostorno uređenje Primorsko–goranske županije proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o slijedećem:

 • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava, 
 • slike objavljene u dosadašnjim novostima nemaju tekstualni opis,
 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis, a poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama, 
 • pojedini .PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili drugog alata, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, pa  nisu čitljivi za čitače zaslona,
 • kontakt obrazac nema odgovarajući opis za čitače zaslona, 
 • dio banera na naslovnici iz tehničkih razloga nije čitljiv u čitačima zaslona,
 • odabir sekcija Izvatka iz Prostornog plana Županije nije usklađen zbog tehničkih ograničenja programskog rješenja,
 • izložba „Kako čitati prostorni plan“ trenutno nije usklađena jer se nalazi izvan mrežnog sjedišta Zavoda, 
 • Geoportal nije usklađen jer se Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, sukladno članku 3. stavak. 2. d. ne primjenjuje se na internetske karte i internetske usluge kartiranja, ako se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalan način za karte namijenjene uporabi tijekom navigacije.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 14. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavoda za prostorno uređenje Primorsko–goranske županije. Zavod redovito preispituje ovu Izjavu, a revidirati će ju po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zavod na slijedeće kontakt podatke:

 • telefonom 051 351-772 ili fax-om 051/212-436
 • poštom na adresu:  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka
 • elektroničkom poštom na:  zavod@pgz.hr ili putem kontakt obrasca  
 • donijeti osobno u pisarnicu soba 207, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr i putem www.pristupinfo.hr.

Podizanje razine pristupačnosti
Zavod za prostorno uređenje Primorsko–goranske županije će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.