INFORMACIJE ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

Jedinice lokalne samouprave evidentirane kao Registrirani korisnici mogu pregledavati dodatni sadržaj pomoću WEB GIS PREGLEDNIKA ili preklapati i preuzimati prostorne podatke pomoću WEB GIS SERVISA.

Registriranim korisnicima dostupni su službeni podaci dobiveni temeljem Sporazuma o suradnji i sufinanciranju s Državnom geodetskom upravom:

 • topografske karte i digitalni ortofoto
  TK25 - topografska karta u mjerilu 1:25000, stanje 1996.-2001. God.
  HOK5 – Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000, stanje 1966.-1991. god (nedostaje 17 listova na granici s Republikom Slovenijom koji nisu nikad izrađeni)
  DOF5 – digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000
  • 2011. godina izrađeno za postupak legalizacije objekata (mjesec lipanj)
  • 2014.-2016. godine; pokriven je južni dio Županije listovima sa stanjem iz 2014.-2015. god (nedostaje 132 lista za sjeverni dio Županije)
 • digitalni katastar
  DKP – katastarski podaci sa stanjem siječanj 2017. (KO Vranja i KO Ponikve stanje svibanj 2017., a KO Ičići, KO Poljane, KO Veprinac i KO Bakar stanje prosinac 2017. )

Pored gore navedenog dostupni su i slijedeći službeni podaci Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije:

 • georeferencirane rasterske karte prostornih planova (karte 1 – 4 sukladno Pravilniku) Skenirane karte iz ovjerenih elaborata prostornih planova geokodirane su na podlogu na kojoj je plan izrađen. Ako je plan izrađen i geokodiran na snimku stvarnog stanja, može se dogoditi da ima pomak u odnosu na katastarski plan.
 • vektorski podaci obuhvata prostornih planova (DPU, UPU, GUP, PPUO/G, PPPPO, PPŽ) Putem funkcionalnosti "i" Identify dobivaju se dodatni podaci o planu kao što su identifikacijski broj i naziv plana, vrsta plana, vrsta odluke, status plana, broj službenog glasila, link na odluku objavljenu u službenom glasilu, link na pdf cijelog plana, površina obuhvata plana i dr.)

Svi podaci se u Web GIS pregledniku prikazuju u službenoj kartografskoj projekciji Republike Hrvatske HTRSTM/96. Kada se podaci koriste putem Web GIS SERVISA, potrebno ih je prilagoditi za rad u toj projekciji što je detaljno opisano u korisničkim uputama.

Registrirani korisnici putem Web GIS preglednika vide podatke za područje cijele Županije.

Registrirani korisnici putem  Web GIS SERVISA  vide digitalni katastar, obuhvate i georeferencirane karte prostornih planova (PPUOG, GUP, UPU i DPU) samo za područje korisničkog grada/općine. Izuzetak su georeferencirane karte PP Županije i PPPPO koje se vide za cjelovito područje obuhvata plana, bez obzira na granice grada/općine. Topografske karte i digitalni ortofoto vidi se za područje cijele Županije.

Da bi se pristupilo sadržaju za registrirane korisnike potrebno je kontaktirati Zavod u svrhu pripreme sadržaja i dodjeljivanja pristupnih parametara za registrirane korisnike.  Kontakt e-mail: zavod@pgz.hr

Način korištenja podataka     

1. U standardnom modelu rada putem Web GIS Preglednika

 • to je interaktivna karta za pregledavanje i pretraživanje, dodatnog sadržaja podataka kojeg je registrirani korisnik definirao sa Zavodom  

2. U naprednom modelu rada putem Web GIS SERVISA

 • dodavanjem novog sadržaja u standardne GIS Desktop alate registriranog korisnika  ili
 • ugrađivanjem postojećih Web GIS SERVISA Zavoda u pojedinačna Web GIS rješenja registriranog korisnika 

Prednost ovog načina distribucije podataka je taj da svi krajnji korisnici uvijek imaju na raspolaganju zadnju verziju podataka, te da nisu ograničeni aplikativnom platformom.

Dodatne informacije i tehničke preduvjete za standardni, napredni i razvojni model rada, pročitajte ovdje