Novosti

28. 6. 2021.

PREZENTIRAN PROJEKT ANALIZA RANJIVOSTI OBALNOG PODRUČJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZBOG PODIZANJA RAZINE MORA, NA 15. DANIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Od 17. do 19. lipnja 2021. godine u Opatiji Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizirala je 15. Dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

U sklopu teme stručnog seminara:  „Klimatske promjene i prirodne katastrofe“ prezentiran je projekt Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, u predavanju pod nazivom „Ranjivost obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog klimatskih promjena“.

Tijekom 2020. godine Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ realizirala je, u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, I. fazu  projekta „Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora“. 

Cilj projekta je znanstvena analiza ranjivosti obalnih naselja Županije s obzirom na očekivanu posljedicu klimatskih promjena – rast morske razine, i to određivanjem stupnja ugroženosti za cjelokupnu obalnu liniju Primorsko-goranske županije.

Projekt je zamišljen kao prvi dio višegodišnjeg istraživanja podijeljenog u dvije faze, a njime je razvijena metodologija procjene ranjivosti PGŽ-a za postojeće, ali i predviđene morske razine. 
Provedena je analiza čitavog obalnog područja PGŽ-a, te su detektirana najugroženija područja, koja je potrebno podrobnije obraditi na detaljnijim podlogama. Analiza je pokazala da je obalnim plavljenjem već sad ugroženo 24 % obalne linije, a realnim povećanjem razine mora od 60 cm taj udio bi se značajno povećao na otprilike 30 %.

U prezentaciji projekta sudjelovali su doc.dr.sc. Igor Ružić i Andrea Tadić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) te Vedrana Petrović i Gorana Ljubičić (Zavod za prostorno uređenje PGŽ).