Novosti

29. 7. 2022.

APLIKACIJA „IzvadiPlan – IZVADAK IZ GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE“

Aplikacija IzvadiPlan predstavlja sastavni dio Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Izrađena s ciljem da se široj i stručnoj javnosti omogući izrada službenog izvatka iz grafičkog dijela Prostornog plana Primorsko-goranske županije (SN PGŽ broj 32/13, 07/17-ispravak, 41/18, 04/19-pročišćeni tekst i 18/22).

Izvadak se izdaje elektroničkim putem i važeći je bez potpisa i pečata. Vjerodostojnost izvatka utvrđuje se putem QR koda ili kontrolnog broja na početnoj stranici izvatka. Grafički dio predstavljaju skenirani i georeferencirani kartografski prikazi izvornika Prostornog plana Primorsko-goranske županije, s pripadajućim legendama i sastavnicama prilagođenima za ispis u A4 formatu.

Aplikacija je razvijena u suradnji s tvrtkom GDi. Podatke redovno održava Zavod za prostorno uređenje PGŽ.