Novosti

23. 3. 2022.

ČLANAK O PROJEKTU ANALIZA RANJIVOSTI OBALNOG PODRUČJA PGŽ ZBOG PODIZANJA RAZINE MORA OBJAVLJEN U SKLOPU BILTENA ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA DALJINSKA ISTRAŽIVANJA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Nastavno na održano predavanje u srpnju 2021. godine pod nazivom Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, u organizaciji Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izašao je i Bilten Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti vol. 18 (2021).

U biltenu su prikazani rezultati projekta, odnosno provedene znanstveno-stručne analize ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije. 

Analizom ranjivosti određen je stupanj ranjivosti obala PGŽ-a preko standardno korištenog indeksa obalne ranjivosti (CVI – Coastal Vulnerability Index) za svakih 25 m1 obale. Metoda se temelji na određivanju ključnih varijabli koje predstavljaju procese koji utječu na obalnu ranjivost, njihovoj kvantifikaciji i konačno integraciji u jedan indeks (CVI). S obzirom na prirodne karakteristike obala PGŽ-a i dostupne podloge, indeks obalne ranjivosti definiran je na osnovi analize geološke građe, obalnog nagiba s obzirom na obalno plavljenje te opasnost od odrona, djelovanja valova i prisutnosti žala.

Izrađene su karte ranjivosti obala PGŽ-a u mjerilu 1:25000 za pojedine analizirane podindekse i zbirni indeks. 

Bilten >>