Novosti

7. 7. 2023.

Državna cesta (istočna) na otoku Krku

7. srpnja 2023. godine   u gradskoj vijećnici Grada Krka održan je sastanak načelnika i gradonačelnika općina i Grada Krka s ministrom mora, prometa i infrastrukture, Olegom Butkovićem, a  kojem su prisustvovali i predstavnici Hrvatskih cesta te predstavnici JU Zavoda za prostorno uređenje PGŽ.

Održana je prezentacija idejnog rješenja planirane ceste koja će prolaziti istočnom stranom otoka Krka, od skretanja za Čižiće kod Omišlja do raskrižja iznad Punta, gdje se sada spajaju državna cesta i županijska cesta iz pravca Vrbnika. 

Izradi prezentiranog idejnog rješenja prethodile su višegodišnje aktivnosti, a u kojima je sudjelovao i Zavod. Naime, 2022.g. Zavod je izradio Stručnu podlogu kojom je detaljno analiziran širi obuhvat budućeg koridora prometnice te su, u cilju čim kvalitetnijeg uklapanja prometnice u prostor, prepoznata vrijedna prirodna područja kao i područja vrijedne kulturne baštine s prijedlozima za kvalitetnije uklapanje buduće ceste u mrežu lokalnih prometnica. 

Na temelju izrađene stručne podloge razrađeno je idejno rješenje za planiranu prometnicu, a slijedi izrada izmjena prostornih planova jedinica lokalne samouprave u kojima će se planirati koridor buduće prometnice.


Novi list: Kreće projekt izgradnje Plave magistrale na Krku