Novosti

8. 7. 2021.

HAZU - KOLOKVIJ „TURIZAM I STANOVANJE“

Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i časopis Mjera Društva arhitekata Dubrovnik organizirali su 17. svibnja 2021. online Kolokvij naziva „Turizam i stanovanje“ na kojem su, kroz petnaestak prezentacija različitih stručnjaka, obrađene teme stanovanja i kvalitete života u lokalnim zajednicama koje su u posljednjih nekoliko desetljeća postale izrazito ovisne o turizmu.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije  se, u suradnji s Institutom za turizam, uključio u Kolokvij kroz prezentaciju naziva „Turističko zauzimanje građevinskih područja naselja: Izazovi razvoja lokalnih zajednica“. 

U prezentaciji se, na temelju provedenih recentnih istraživanja, ukazalo da je pritisak turizma na građevinska područja naselja, gdje konkurira lokalnom stambenom fondu, znatno viši od statistički registriranog, pri čemu je realan i njegov daljnji rast. Istovremeno, iako istraživanja stavova lokalnog stanovništva tih destinacija o utjecajima turizma na kvalitetu života ukazuju na određenu razinu kritičnosti, percepcija koristi generiranih turizmom i podrška daljnjem razvoju turizma visoki su. U prezentaciji se argumentiralo da je u ovim okolnostima izgledan proces daljnjeg prodiranja turizma u naselja, što dodatno aktualizira teme vrijednosti lokalnih zajednica, te njihove odgovornosti u održivom upravljanju prostorom i turizmom.

Cijeli program sa sažecima predavanja dostupan je OVDJE >>