Novosti

1. 3. 2018.

MGIPU objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna, a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti općine, gradovi i županije.

Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar, a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava. 

Detaljnije informacije dostupne su na stranicama MGIPU.