Novosti

20. 2. 2024.

MOGUĆNOST KORIŠTENJA SUNČEVE ENERGIJE NA KROVOVIMA POSTOJEĆIH ZGRADA - SMJERNICE ZA ANALIZU KROVOVA

Zavod je izradio stručnu podlogu „Mogućnosti korištenja Sunčeve energije na krovovima postojećih zgrada - Smjernice za analizu krovova“. Stručna podloga dala je standardizirani okvir za utvrđivanje fotonaponskog  potencijala na krovovima postojećih zgrada.

Više informacija >>