Novosti

8. 4. 2024.

NOVA VERZIJA MOBILNE APLIKACIJE VIDIPLAN

Mobilna aplikacija VidiPlan ažurirana je na novu verziju i donosi poboljšanja u pogledu dodatnih sadržaja i funkcionalnosti koje bi trebale doprinijeti krajnjem korisničkom iskustvu.

Aplikacija je namijenjena pretrazi i pregledu svih prostornih planova na području Primorsko-goranske županije; a novom verzijom omogućena je napredna pretraga upisivanjem željene katastarske čestice, podešavanje prozirnosti odabranog kartografskog prikaza, pregled njemu pripadajuće legende i sastavnice te uvid u kontakt tijela nadležnog za provedbu pojedinog prostornog plana.

Ažurirana je i kartografska podloga, koja sada prikazuje digitalni ortofoto snimak iz 2022. godine.

Svi planovi svakodnevno se ažuriraju unutar Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

Mobilnu aplikaciju VidiPlan razvio je Zavod u suradnji s tvrtkom NetCom d. o. o., a od 2019. godine dostupna je za preuzimanje putem digitalnih distribucijskih platformi Google Play (za Android OS mobilne uređaje) te App Store (za Apple iOS mobilne uređaje).