Novosti

10. 6. 2022.

ODRŽANA KONFERENCIJA FME WORLD TOUR 2022.

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije sudjelovali su na konferenciji FME World Tour 2022., održanoj 9. lipnja 2022. u Zagrebu. 

Na konferenciji su prezentirane novosti vezane uz FME softver koji Zavod intenzivno koristi od 2017. godine. Održan je niz korisničkih prezentacija na kojima su sudionici prezentirali vlastita rješenja i mogućnosti korištenja FME softvera u rješavanju kompleksnih zadataka prilikom manipulacije prostornim podacima.

Predstavnik Zavoda prezentirao je radnu plohu kojom se u Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ dohvaćaju podaci digitalnog katastarskog plana (DKP). Riječ je o podacima koje Zavod preuzima iz web servisa Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Korištenjem FME softvera kao vodećeg ETL alata Zavodu je omogućena automatizirana manipulacija podacima kod većeg broja zadataka koji se ponavljaju ili uključuju veće količine podataka, čime se smanjuje vrijeme utrošeno na obavljanje određenih poslova i aktivnosti.