Novosti

1. 6. 2023.

ODRŽANA ZAVRŠNA PREZENTACIJA STUDIJE „Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara“

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije izradila je studiju Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara kojom su definirane smjernice za planiranje naselja.

Studijom su analizirana naselja Gorskog kotara u kojima je uočen najveći pritisak građenjem. Analizirano je što čini Gorski kotar prepoznatljivim (čimbenici identiteta), kakve se negativne promjene događaju u prostoru (transformacije) te su u Studiji dati primjeri kuća koje su prepoznate da svojim tipom, veličinom, omjerima, materijalima i oblikovnim elementima čine prepoznatljivu sliku Gorskog kotara i tvore njegov prostorni identitet.

Rezultat opsežnih analiza su smjernice za planiranje naselja koje su definirane kao smjernice za očuvanje slike naselja i mogući daljnji razvoj naselja te smjernice za oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica.

Studija je na završnoj prezentaciji, održanoj u kući Mance u Vrbovskom, uručena na korištenje načelnicima i gradonačelnicima svih devet goranskih JLS, a izrađene smjernice mogu biti podloga za izradu prostornih planova svih devet jedinica lokalnih samouprava Gorskog kotara.