Novosti

21. 6. 2023.

ODRŽAN SUSRET ŽUPANIJSKIH ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE NA TEMU: PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O STANJU U PROSTORU

U utorak 20. lipnja 2023. godine u Rijeci je u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj održan  jednodnevni susret na temu: Praćenje i izvještavanje o stanju u prostoru.

Susret su otvorili  svojim pozdravnim govorom Adam Butigan, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Vojko Braut, zamjenik Župana Primorsko – goranske županije.

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u suradnji s Euro ekspertiza j.d.o.o. iz Zagreba izradio je studiju pod nazivom Razvojni pokazatelji stanja u prostoru te je ista na jednodnevnom susretu i predstavljena. Studija je nastala kao rezultat potrebe za analizom postojećeg sustava izvještavanja o stanju u prostoru i sagledavanjem mogućnosti njegovog unaprjeđenja. U uvodnom dijelu studije objašnjeni su ciljevi i svrha izrade studije. U drugom dijelu studije prikazani su kako kvalitetni elementi Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru  tako i njegovi nedostaci, a koji izrađivačima otežavaju prikupljanje, obradu, analizu i interpretaciju podataka potrebnih za izvještavanje o stanju u prostoru. Osim pregleda i ocjene postojećeg Pravilnika, te kronologije institucionalnog okruženja odnosno djelovanja institucija zaduženih za praćenje stanja u prostoru studija sadrži konkretne nalaze trenutnog stanja i preporuke za unaprjeđenje sustava izvještavanja. 

S obzirom da postoji potreba izmjene i/ili dopune pokazatelja kojima se prati stanje u prostoru, posebno u ozračju sve većih zahtjeva za praćenje ne samo UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ali i pokazatelja kojima se prate aktualni trendovi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, to je održavanje ove panel rasprave doprinos osuvremenjivanju i poboljšanju sustava praćenja stanja u prostoru. 

Po završetku panel rasprave okupljenim ravnateljima zavoda za prostorno uređenje i ostalim sudionicima prezentiran je projekt Zavoda PGŽ pod nazivom Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara te pružena informacija od strane Zavoda za prostorni razvoj vezana uz nadograđeni Registar brownfield područja