Novosti

10. 5. 2022.

ODRŽAN OKRUGLI STOL S NAČELNICIMA I GRADONAČELNICIMA GORSKOG KOTARA „PROSTORNI IDENTITETI RURALNIH NASELJA GORSKOG KOTARA“

Kako bi se pridonijelo uravnoteženom razvoju Gorskog kotara, a temeljem prepoznatih značajki tipologije naselja, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pristupila je izradi studije Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara. Inicijativa za promišljanje o načinu sprečavanja negativnih utjecaja na vizualni identitet naselja Gorskog kotara pristigla je od Turističke zajednice Gorskog kotara.

Iako prostor Gorskog kotara percipiramo kao cjelinu, raznolikost prostornog identiteta suburbanih i ruralnih naselja čini važan segment sveobuhvatnog identiteta područja. Na području Gorskog kotara postoje različiti tipovi naselja koji se razvijaju pod različitim utjecajima i na različiti način. Većina prostornih planova nema posebne uvjete građenja za različite tipove naselja ovisno o njihovoj tipologiji i prepoznatim vrijednostima, već se primjenjuju opće odredbe za gradnju u svim građevinskim područjima naselja.

Cilj izrade Studije je prepoznavanje i vrednovanje očuvanosti prostornog identiteta naselja područja Gorskog kotara te izrada smjernica za očuvanje i revitalizaciju pojedinih područja i struktura. Studijom se planira prepoznati različite tipove i tipologije gradnje unutar odabranih naselja Gorskog kotara i ima za cilj podizanje svijesti lokalnog stanovništva o identitetu naselja“, rekao je ravnatelj Zavoda Adam Butigan.

OKRUGLI STOL S NAČELNICIMA I GRADONAČELNICIMA GORSKOG KOTARA PROSTORNI IDENTITETI RURALNIH NASELJA GORSKOG KOTARA - slika 1
OKRUGLI STOL S NAČELNICIMA I GRADONAČELNICIMA GORSKOG KOTARA PROSTORNI IDENTITETI RURALNIH NASELJA GORSKOG KOTARA - slika 2

 

„Destinacija je zrela za daljnju ekspanziju i pametan, planski pristup tipologiji gradnje kojim se cilja postaviti standarde kako bismo očuvali prirodne resurse i za buduće naraštaje. Ovime ćemo omogućiti temelj za daljnju ekspanziju koja je neminovna, jer smo kao cjelogodišnja destinacija postali investicijski iznimno atraktivni“, naglasio je Petar Hrg, direktor Turističke zajednice Gorskog kotara.

Nakon prezentacije o ciljevima i načinu izrade studije, održan je okrugli stol s načelnicima i gradonačelnicima, te drugim predstavnicima  općina i gradova s područja Gorskog kotara. U raspravi koja je uslijedila podržana je izrada studije, te iskazana spremnost općina i gradova za implementaciju rezultata studije, smjernica za unapređenje prostornog standarda unutar određenih tipova naselja, u dokumente prostornog uređenja svojih općina i gradova.