Novosti

12. 12. 2019.

DONESENA ODLUKA O POKRETANJU IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

Dana 12. prosinca 2019. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je odluku o pokretanju izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.