Novosti

24. 11. 2021.

ODRŽANA 1. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA U NOVOM SAZIVU

Odlukom Župana od 20. rujna 2021. godine imenovani su predsjednik i članovi Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za slijedeće mandatno razdoblje od 4 godine.

Za predsjednika Upravnog vijeća imenovan je Petar Petrinić, a za članove su imenovani Marko Sobotinčić i Davor Košmrlj.

Prva sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu održana je 23. studenoga 2021. godine.