Novosti

25. 10. 2022.

Održano predstavljanje znanstveno stručne publikacije Analiza ranjivosti Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora

Dana 25. listopada 2022. godine održano je predstavljanje znanstveno stručne publikacije pod nazivom Analiza ranjivosti Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora u prostorima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije proveo je u suradnji sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci znanstveno-stručnu analizu ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, za postojeće stanje te u odnosu na očekivane klimatske promjene i scenarije, a čiji rezultati su objavljeni u publikaciji.

Uvodno su prisutnima na skupu riječi dobrodošlice uputili: rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurković te dekan Građevinskog fakulteta izv. prof. dr.sc. Mladen Bulić. 

Programsko-prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska - 2016. godina - slika 2
Predstavljanje publikacije od strane radnog tima
Programsko-prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska - 2016. godina - slika 3
Uvodno obraćanje rektorice prof.dr.sc. Snježane Prijić Samardžija

 

Nakon uvodnog izlaganja ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije gosp. Adama Butigana,  Analizu ranjivosti Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora - rezultate provedenog istraživanja predstavio je  radni tim sačinjen od predstavnika Zavoda za prostorno uređenje PGŽ te Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: voditelji projekta Vedrana Petrović (Zavod) i doc. dr. sc. Igor Ružić (GF RI) te članovi radnog tima Gorana Ljubičić (Zavod), Dado Jakupović (Zavod) i Andrea Tadić (GF RI).

Sve učestalije i nepredvidljive vremenske neprilike prouzročene su klimatskim promjenama. Znanstvena istraživanja i predviđanja budućih scenarija, daju nagovijestiti da će se opažen porast razine mora u zadnjim desetljećima nastaviti i ubrzati. Učestale poplave na obalnom području PGŽ-a uzrokovane visokim razinama mora dodatno su ukazale na potrebu za provedbom analize ranjivosti županijskoga obalnog područja zbog klimatskih promjena, odnosno podizanja razine mora. U okviru projekta provedena je primarna procjena ranjivosti čitavog obalnog područja PGŽ-a, razvijena je metodologija analize obalne ranjivosti, koja je prilagođena specifičnostima razvedene i geološki nehomogene obale istočnog Jadrana i PGŽ-a.

Znanstveno-stručna analiza ranjivosti Županije omogućila je lociranje najugroženijih područja koja je potrebno podrobnije analizirati na detaljnim podlogama za točniju procjenu ranjivosti. Pokazalo se kako su najugroženija obalna područja upravo ona naseljena, posebno starija naselja poput Rijeke, Cresa, Suska, Malog i Velog Lošinja, Raba, Punta, Voloskog i sl.

Ravnatelj Zavoda Adam Butigan i voditelji projekta Vedrana Petrović (JU Zavod) i doc. dr. sc. Igor Ružić (GFRI)

 

Ova publikacija tek je jedna od mnogih mjera pomoću kojih Županija želi doprinijeti jačanju otpornosti na klimatske promjene. S rezultatima ove Analize trebaju biti upoznati svi stručnjaci u Županiji koji rade na različitim strateškim i planskim dokumentima, jer će očekivane klimatske promjene utjecati na sve segmente društva te je potrebno taj rizik uzeti u obzir kod dugoročnog planiranja.