Novosti

23. 5. 2024.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ poziva zainteresirane na iskazivanje interesa za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu.

Pozivaju se svi zainteresiranim prvenstveno sveučilišni magistri inženjeri arhitekture i magistri inženjeri građevinarstva, ali drugih struka na iskaz interesa. Iskaz interesa mogu dati osobe sa i bez radnog iskustva.

Poziv za iskaz interesa za zasnivanje radnog odnosa >>