Novosti

25. 9. 2023.

Predstavljanje projekta članovima Mreže kontaktnih točaka za teritorijalnu koheziju (NTCCP) u Lisabonu

Zavod za prostorno uređenje je 2022. godine tiskao znanstveno - stručnu publikaciju pod nazivom Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, temeljem koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Zavod za prostorni razvoj, ponudio Zavodu mogućnost da se uključi u Pilot aktivnost u okviru Teritorijalne agende 2030.: Prilagodba klimatskim promjenama i otpornost kroz transformaciju krajobraza. Zavod se na navedenu ponudu odazvao te je sudjelovao s portugalskim partnerima u izradi Izvješća o provedbi Pilot aktivnosti u okviru Teritorijalne agende 2030.: Prilagodba klimatskim promjenama i otpornost kroz transformaciju krajobraza.

Portugalska glavna uprava za teritorij (The Portuguese Directorate – General for territory (DGT)) u suradnji s Institutom za zaštitu prirode i šuma (the Institute for Nature Conservation and Forrrest (ICNF)), Regionalnom komisijom za koordinaciju i razvoj Algarvea i općinama Monchique i Silves (the Regional Coordination and Development Commision (CCDR) of Algarve, the Municipalities of Monchique and of Silves (CMM and CMS)) organizirala je „Critical Friend Visit“ na koji su pozvani članovi Mreže kontaktnih točaka za teritorijalnu koheziju (NTCCP). Taj proces stručnog pregleda ključan je korak u prikupljanju povratnih informacija i preporuka za poboljšanje Pilot akcije i doprinos provedbi Teritorijalne agende 2030.

 

Lisabon 1
Lisabon 2

 

Na predmetnom susretu u partnerstvu s hrvatskim i portugalskim partnerima prezentirano je završno Izvješće zajedničke pilot aktivnosti Prilagodba klimatskim promjenama i otpornost kroz transformaciju krajobraza, za šta je pripremljena opširna prezentacija hrvatskog primjera - Analize ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora. Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje PGŽ sudjelovali su u pripremi Critical friend visita te u više radnih sastanaka. Nastavno su na samom događanju predstavili hrvatski case study te sudjelovali u radionici koja je bila prilika za sudionike da doprinesu svojim povratnim informacijama i preporukama, osiguravajući kontinuirano poboljšanje Pilot akcije i razvoj učinkovitih strategija.

Pored svega navedenog pripremljen je i ArcGIS StoryMap kojeg možete pogledati OVDJE