Novosti

20. 8. 2022.

Preminuo prof.dr.sc. Mladen Črnjar dugogodišnji ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ

Preminuo je prof.dr.sc. Mladen Črnjar, dugogodišnji ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i član Županijskog poglavarstva od prvog saziva 1993. do kraja 2007. godine. Cijeli svoj profesionalni vijek, veliko znanje i neiscrpnu energiju utkao je u razvoj našeg kraja. Pamtit ćemo ga kao osobu iznimno stručnu, kooperativnu te posvećenu poslu i funkcijama koje je u svom profesionalnom vijeku uspješno obnašao.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar rođen je u Rijeci 1947. godine. Nakon Tehničke škole završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Na istom je fakultetu doktorirao 1996. godine. Ravnatelj Zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje bio je u razdoblju od 1994. do 2007. godine, a od 2008. do 2016. godine je bio ravnatelj Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”.

Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost započeo je 1998. godine kao docent, zatim kao izvanredni profesor, a od 2005. do 2010. kao redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2010. godine bio je redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. Autor je više sveučilišnih udžbenika a objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Bio je i član Društva ekonomista, Hrvatskog znanstveno društvo za promet te vanjski član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.