Novosti

27. 6. 2024.

Radionica "Kako procijeniti prostorne implikacije infrastrukturnih projekata u Primorsko-gorskoj županiji primjenom TIA alata?"

Dana  25. i 26. lipnja 2024. godine u prostorijama Akvarijusa Kampusa Sveučilišta u Rijeci za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje Primorsko goranske županije i bliske suradnike održana je edukacija u formi trening radionice pod nazivom "Kako procijeniti prostorne implikacije infrastrukturnih projekata u Primorsko-gorskoj županiji primjenom TIA alata?"

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države. ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU. Unutar ESPON programa razvijeno je više alata, među kojima je i ESPON TIA alat – alat za procjenu teritorijalnog učinka.

Koncept procjene teritorijalnog učinka (TIA) je sustavni proces koji se koristi za utvrđivanje potencijalnih učinaka politika ili projekata na određene regije, obično u ex-ante postavkama. Ispituje različite dimenzije, kao što su ekonomski, društveni i utjecaji na okoliš, kao i dimenziju upravljanja, kako bi se razumjelo kako će te promjene utjecati na dotični teritorij. TIA pomaže kreatorima politike i planerima da identificiraju i pozitivne i negativne utjecaje, osiguravajući informirano donošenje odluka koje promiču uravnotežen regionalni razvoj. Odabirom prikladne metode iz mnoštva opcija, TIA pruža sveobuhvatan uvid u ranjivosti i prednosti regije.

Cilj TIA treninga/radionice bio je prenijeti sudionicima sve osnovne vještine potrebne za provođenje procjene teritorijalnog učinka na određenu politiku/projekt, uključujući procjenu politike, odabir prikladnog pristupa, konceptualizaciju radionice, pripremu indikatora, vođenje radionice te završetak i izvješćivanje. Stručnjaci koji su razvili ESPON TIA alat iz tvrtke ÖIR - austrijskog Instituta za prostorno planiranje (ÖIR - Österreichisches Institut für Raumplanung) gosp. Erich Dalhammer i gosp. Roland Gaugitsch vodili su dvodnevnu trening radionicu, na engleskom jeziku.