Novosti

14. 4. 2022.

RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA U PGŽ: TURISTIČKO PRIHVATNI KAPACITET CRIKVENIČKO-VINODOLSKE RIVIJERE

Turizam kao aktivnost neodvojiva je od prostora/destinacije te pretpostavlja upravljanje korištenjem javnih dobara, posebice prostorom s njegovim kulturnim i fizičkim identitetom. Koncept održivog turističkog prihvatnog kapaciteta podrazumijeva promišljanje granica prihvatljivih promjena uvjetovanih turizmom koje ne umanjuju atraktivnost turističkog proizvoda, niti prirodnog i kulturnog okoliša te kvalitete života lokalnog stanovništva. Prihvatni kapacitet turizma nameće se kao pretpostavka održivosti i kao temelj ostvarenja suradničke destinacije.

Važnost razmatranja turističkog kapaciteta i njegov izniman značaj za prostor prepoznat je u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Tijekom 2020. i 2021. godine Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u suradnji s Institutom za turizam iz Zagreba realizirao je projekt pod krovnim nazivom Razvoj održivog turizma u PGŽ, a koji je radi složenosti obuhvata teme, podijeljen u dvije faze te je za pilot područje odabrano područje Crikveničko vinodolske rivijere (CVR). 

U prvoj fazi izrađena je studija pod nazivom Metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora, koja je obuhvatila interdisciplinarno razumijevanje ključnih odrednica prihvatnog kapaciteta te je imala za cilj istražiti teorijski okvir procjene turističkog prihvatnog kapaciteta, analizirati obilježja gospodarstva i turizma te utvrditi ‘uska grla’ održivog razvoja turizma na primjeru CVR.

U sklopu druge faze projekta pod nazivom Turističko prihvatni kapacitet Crikveničko-vinodolske rivijere, omogućen je daljnji razvoj metodologije procjene prihvatnog kapaciteta; odnosno dalje definiranje modela utvrđivanja prihvatnog kapaciteta, testiranje postavljenog modela na primjeru Crikveničko-vinodolske rivijere kao pilot destinacije te određivanje turističkog prihvatnog kapaciteta Crikveničko-vinodolske rivijere. U konačnici, drugom fazom sagledana su ograničenja postavljenog modela te preporučeni smjerovi njegova unapređenja. 

Prezentacijom su je predstavljen cjelokupni projekt te njegovi rezultati, a istoj su se odazvali predstavnici jedinica lokalnih samouprava s područja Crikveničko vinodolske rivijere;  Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske kao i predstavnici njihovih turističkih zajednica.

U prezentaciji projekta su sudjelovali: 

  • Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
  • Vedrana Petrović, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 
  • Sanja Turk, Zavod za prostorno uređenje PGŽ,
  • Vedran Radić,  Zavod za prostorno uređenje PGŽ,
  • Dr.sc. Neven Ivandić, Institut za turizam iz Zagreba,
  • Neda Telišman Košuta, Institut za turizam iz Zagreba.