Novosti

30. 4. 2020.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI NA PROJEKTU SE USTRINE

Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Ustrine potpisali su 22. travnja 2020. godine Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Hrvatska elektroprivreda d.d. i Grad Mali Lošinj.

Cilj koji se želi ostvariti ovom suradnjom je realizacija projekta izgradnje sunčane elektrane  Ustrine na području grada Malog Lošinja.