Novosti

24. 3. 2021.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI U PROVEDBI PROJEKTA PRI-MJER

Sporazum u suradnju u provedbi istraživačkog projekta PRI-MJER potpisan je između Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ u ožujku 2021. godine.

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a rezultat projekta biti će Karta podložnosti za klizanje Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:25000, te smjernice za korištenje Karte na regionalnoj i lokalnoj razini.

Više o projektu PRI-MJER >>