Novosti

6. 7. 2023.

Uručenje rezultata projekta PRI-MJER

Dana 6. srpnja 2023. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci održana je  prezentacija o primjeni rezultata projekta „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“ (PRI-MJER) u Primorsko-goranskoj županiji koju su organizirali Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a prisustvovali su i djelatnici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije kao dionika u projektu.

U okviru projekta PRI-MJER provodila se diseminacija znanja o klizanju tla i klizištima, novim rezultatima suvremenih istraživanja o podložnosti na klizanje i inventaru klizišta kao i metodologiji njihove izrade, te su se dionici u projektu informirali o mogućoj primjeni navedenih rezultata istraživanja. Kroz projekt je istraživano područje cijele Hrvatske, a u detaljnijim razmatranjima područja tri županije odabrane temeljem specifičnih karakteristika tla uobičajenih u RH, među kojima je i područje Primorsko-goranske županije, i pilot područja unutar tih županija (odnosno u Primorsko-goranskoj županiji pilot područja u Gradu Rijeci, Općini Jelenje, Općini Čavle i Vinodolskoj općini. 

Na kraju prezentacije uručene su predstavnicima Primorsko-goranske županije, Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke te Općine Jelenje, Općine Čavle i Vinodolske općine publikacije Smjernice za primjenu karata klizišta u Republici Hrvatskoj i Atlas karata klizišta projekta PRI-MJER, kartografski podaci i informacije o klizištima za odgovorno upravljanje, kao i digitalni podaci rezultata projekta koji se odnose na Primorsko-goransku županiju: 

  • Karta zoniranja podložnosti na klizanje Primorsko-goranske županije (MJ 1:25 000)
  • Karta zoniranja podložnosti na klizanje za dijelove Grada Rijeke, Općine Jelenje, Općine Čavle i Vinodolske općine (MJ 1:5 000)
  • Karta inventara klizišta dijelova Grada Rijeke, Općine Jelenje, Općine Čavle i Vinodolske općine (MJ 1:2 000).