Novosti

6. 6. 2018.

6. lipnja 2018. Izdana je Lokacijska dozvola za izgradnju Sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok

6. 6. 2018. izdana je Lokacijska dozvola za izgradnju Sunčane elektrane Orlec Trinket-Istok, maksimalne snage do 10 MW, građevine namijenjene proizvodnji električne energije-fotonaponske elektrane sastavljene od 13 polja fotonaponskih panela, pet trafostanica, pripadajuće elektroenergetske mreže, internih kolnih prilaza, ograda te više pomoćnih građevina u funkciji elektrane. Navedeni dokument vidljiv je ovdje