Novosti

22. 10. 2018.

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU, SARAJEVO, 18. I 19. LISTOPAD 2018.

U trajanju od dva dana, 18. i 19. listopada 2018. u Sarajevu, BiH, održana je Prva konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, a u radu koje su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje PGŽ.

Međunarodna konferencija održana je u organizaciji tri institucije: Udruženja konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine, IPSA Instituta, Sarajevo i Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini, i kao takva je inovativna platforma za razmjenu znanja i ideja između sudionika, donosioca odluka i vodećih stručnjaka u regiji i inozemstvu, a u domeni prostornog i urbanog planiranja i srodnih disciplina.

Između ostaloga, teme za diskusiju obuhvaćale su slijedeća područja: održivo urbano i prometno planiranje, budućnost pokretljivosti i pristupačnosti, direktive EU za planiranje, digitalizaciju,  ekološki prihvatljivo planiranje korištenja urbanog transporta, održive planove urbane mobilnosti,  multi-modalni promet, infrastrukturu i infrastrukturnu reciklažu, modele financiranja, međuurbanu povezanost, inovacije u učinkovitosti u prometu… 

Tokom dva dana, kroz vrlo interesantne diskusije i međunarodne predavače, sudionici su imali priliku čuti više o novim pristupima u strateškom planiranju urbane infrastrukture, a kroz koje je cilj bio naći odgovor na pitanje: Koje su mogućnosti, izazovi i rizici integriranih rješenja u održivoj infrastrukturi i urbanom razvoju?

Također, sudionici su imali priliku izložiti i prezentirati vlastite radove odnosno plakate koji odgovaraju na postavljena pitanja i teme, a što je u konačnici doprinijelo otvaranju dijaloga između svih uključenih. 

Tako je Ravnatelj Zavoda sudjelovao u radu panela: Softverska rješenja  s prezentacijom pod naslovom: Primjena Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u e-dozvolama.