Novosti

10. 10. 2019.

PROSTORNI PLANOVI NA DOHVAT RUKE

VidiPlan besplatna mobilna aplikacija nudi pregled prostornih planova na području Primorsko-goranske županije.

U želji da prostorne planove približi javnosti, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije razvila je mobilnu aplikaciju VidiPlan. Aplikacija je dostupna na dvije mobilne platforme (Google Android i Apple iOS), besplatna je za preuzimanje i namijenjena širokoj skupini korisnika.

Aplikacija omogućava pregled prostornih planova na području Primorsko-goranske županije putem Vaše GPS lokacije, pomicanjem na karti ili upisivanjem željene adrese. U rezultatima identifikacije za odabranu lokaciju daju se osnovne informacije o planu, poveznice na njegov  tekstualni i grafički dio u digitalno potpisanom PDF formatu te prikaz pripadajućih georeferenciranih karata.

Svi podaci svakodnevno se ažuriraju te su istovjetni podacima objavljenima u sklopu Registra prostornih planova na web stranici Zavoda.