Novosti

15. 1. 2020.

MODERNIZACIJA DIONICE PRUGE ŠKRLJEVO – RIJEKA – JURDANI; POZIV NA PREZENTACIJU

Dana 23. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka, održati će se prezentacija Projekta „Izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani“.

Projekt s 85% sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF - Connecting Europe Facility). Cilj prezentacije bit će građanima prikazati projektirana rješenja za izgradnju drugog kolosijeka i obnovu i modernizaciju postojeće pruge te prikaz granica obuhvata s ishođenom lokacijskom dozvolom. Posebna pozornost bit će posvećena prednostima koje će provedbom Projekta dobiti građani Rijeke u prometnom sustavu Grada Rijeke i njegove okolice.

Projekt će prezentirati predstavnici HŽ Infrastrukture, d.o.o. (nositelj Projekta)  te predstavnici tvrtke Institut IGH d.d.. (član zajednice ponuditelja koji su izrađivači navedene projektne dokumentacije).

Na predmetnom projektu JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ kontinuirano surađuje sa nositeljem projekta pored ostalih predstavnika Županije i jedinica lokalne samouprave.