Novosti

7. 11. 2018.

Otok Cres odabran za provedbu pilot projekta energetske tranzicije

U sklopu poziva europskim otocima za iskazivanje interesa za stručnu i tehničku podršku za planiranje, pripremu i/ili unapređenje energetske tranzicije, a što ga provode Tajništvo za otoke i Europska komisija, u konkurenciji od dvije tisuće europskih otoka odabran je cresko - lošinjski arhipelag za provedbu pilot projekta energetske tranzicije. Treba istaknuti da se radi o jednom od prva tri takva projekta u Europskoj uniji. Cilj je projekta da cresko-lošinjski arhipelag uspješno prođe energetsku tranziciju i počne koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

Odabir je zasigurno rezultat podrške Primorsko goranske županije, te pripremi projekta izgradnje Sunčane elektrane Orlec Trinket istok na otoku Cresu od strane Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i suradnji s Ustanovom „Regionalna energetska agencija Kvarner“.

Novi list: Pobijedili konkurenciju od dvije tisuće EU otoka