Novosti

2. 7. 2018.

Započela javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Dana 18. lipnja 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije te ga uputio na javnu raspravu zajedno sa Strateškom studijom o utjecaju plana na okoliš.

Svi detalji vezani za javnu raspravu (mjesto, datum početka, trajanje  javnog  uvida i dr.) objavljeni su i možete ih pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje 2. srpnja i trajati će do 31. srpnja 2018. godine.