Novosti

4. 6. 2020.

PREDSTAVLJEN PROGRAM RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM NA PODRUČJU PGŽ I GIS APLIKACIJA

U četvrtak, 4. lipnja 2020. godine u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u Staroj Sušici, predstavljen je Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za općine i gradove s područja naše županije. 

Program je donijela Primorsko-goranska županija u suradnji s Centrom.

Suradnjom Centra i Zavoda za prostorno uređenje PGŽ izrađena je GIS aplikacija koja pruža uvid u trenutačno raspoloživo poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH dano na raspolaganje pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Korisnik aplikacije jednostavno pretražuje i filtrira poljoprivredno zemljište prema prostornim i kvalitativnim kriterijima te dobiva prikaz postojećih i predviđenih oblika raspolaganja kao i trajanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Više o predstavljanju na stranicama Županije >>