Novosti

28. 6. 2018.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI NA PROJEKTU SE ORLEC TRINKET

Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec Trinket na otoku Cresu, potpisali su zamjenica župana Primorsko-goranske županije Marina Medarić, predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić i Zdravko Tuba, gvardijan samostana svetog Frane na Cresu, na čijem zemljištu će se elektrana i graditi.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, sukladno obvezama iz Sporazuma o suradnji na projektu SE Orlec Trinket, ustupila je HEP-u d.d. lokacijsku dozvolu za SE Orlec Trinket – istok s pripadajućom projektnom dokumentacijom.